Huyết Kiếm Thời Gian Mở: 13:00

XXXX Thời Gian Mở: 13:00

cs_muweb

0987.172.251

Thời gian làm việc

9:00-20:00 Thứ 2-Thứ 7


+
Nơi sinh ra Lorencia 
Giới tính: Nam
Sở trường: Cận chiến, kỹ năng vũ khí và tấn công đặc thù [4] , Kiếm sĩ chiến đấu với kẻ địch ở cự li gần với kiếm thuật điêu luyện và đẹp mắt, có thể xem là những nhân vật nam tính nhất. Khi mới tiếp cận Kiếm Sĩ

Nơi sinh ra Lorencia 
Giới tính: Nam
Sở trường: Tấn công từ xa, sử dụng Phép Thuật để tấn công và hỗ trợ [5], Pháp Sư có thể sử dụng nhiều loại phép thuật để thể hiện sức mạnh và hiệu quả tấn công. Ban đầu do thể lực thấp nên thường phải đối mặt với cái chết đang chực chờ

Nơi sinh raNoria
Giới tính: Nữ
Sở trường: Tấn công từ xa, sử dụng phép thuật hỗ trợ và thuật triệu hồi, Đối với Cung Thủ, việc tăng Sức Mạnh, Nhanh Nhẹn lẫn Trí Tuệ luôn khiến họ ở trạng thái thiếu điểm, nhưng khi đạt đến cấp nhất định và sử dụng các vật phẩm phù hợp với cấp độ của mình

+

+


Mu Season 6.9 Xây dựng và phát triển bởi wWw.muhuyetkiem.net.
Giấy phép | Giới Thiệu | Điều Khoản Sử Dụng | Cài Đặt Và Gở Bỏ
Địa chỉ : XXX.XXX
Liên Hệ Email : XX@gmail.com